Privatumo taisyklės

BENDRA INFORMACIJA

UAB “BNS” šiomis privatumo taisyklėmis nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, naudojantis “BNS Plius” sistema (pasiekiama interneto adresu www.bnsplius.lt), bet kokiu įrenginiu.

Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB “BNS”.
Buveinės adresas: Saltoniškių g. 9B, Vilnius.
Tel. (8~5) 205 85 01.
El. paštas: plius@bns.lt

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME IR KAM NAUDOJAME?

Neregistruoti vartotojai

Mes nefiksuojame ir nerenkame jokių asmeninių neregistruotų “BNS Plius” interneto svetainės lankytojų duomenų.

Serveris į neregistruoto vartotojo kompiuterį įrašo sesijos slapuką, kurį interneto naršyklė pašalina pasibaigus sesijai. Jis naudojamas įsiminti vartotojo pasirinkimus sesijos metu.

Mes užfiksuojame svetainės puslapių peržiūras, tačiau šių nesusiejame su jokiais asmeniais duomenimis, įskaitant IP adresą.

Registruoti vartotojai

Kuriant paskyras registruotiems vartotojams, su kurių įmonėmis sudarytos paslaugų teikimo sutartys, taip pat registruojantis demonstracinei paskyrai ar kreipiantis dėl prenumeratos, Jūs mums pateikiate šią asmeninę informaciją:

· įmonės, kuriai atstovaujate, pavadinimą,
· vardą,
· pavardę,
· telefono numerį (jei tai asmeninis),
· elektroninio pašto adresą (jei tai asmeninis).

Šią asmeninę informaciją naudojame tokiais tikslais:

1. Telefono numeriu galime pasinaudoti susisiekti dėl paslaugos teikimo sąlygų.
2. Elektroniniu paštu galime susisiekti dėl paslaugos teikimo sąlygų ar kitų panašių paslaugų.

Šią informaciją saugome 6 mėnesius, jei nesudarome sutarčių dėl paslaugų teikimo, arba 2 metus nuo sutarties pabaigos, jei sutarčių paslaugų sutartis buvo sudaryta.

Kokius Jūsų duomenis fiksuojame?

Serveris į registruoto vartotojo kompiuterį įrašo viewType slapuką, skirtą įsiminti vartotojo pasirinkimui, kaip rodyti naujienų srautą; slapukas saugomas vienerius metus. Visą slapukų ir jų paskirties sąrašą galite rasti skyrelyje Slapukai.

Mes fiksuojame registruotų vartotojų lankymosi statistiką, kad galėtume geriau pritaikyti svetainės funkcijas ir turinį vartotojų poreikiams. Šią informaciją saugome dvejus metus.

Saugumo audito sumetimais mes fiksuojame prisijungimus prie Jūsų paskyros, susiedami juos su IP adresu. Šią informaciją saugome dvejus metus.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Jūsų asmeninių duomenų neperduodame jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 2 metus po sutarties su Jūsų atstovaujama įmone nutraukimo arba Jūsų paskyros galiojimo pabaigos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

· Jūs galite susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
· Jūs galite paprašyti pataisyti ar pakeisti savo duomenis.
· Jūs galite paprašyti pašalinti savo duomenis nedelsiant.
· Jūs galite atsisakyti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tesioginės rinkodaros, susijusios su UAB “BNS” paslaugomis, tikslu, parašydami laišką el.paštu plius@bns.lt arba paskambindami telefonu (8~5) 205 85 01.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai ar paštu adresu Saltoniškių g. 9B, Vilnius; el. paštu: plius@bns.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS “BNS PLIUS”

„BNS Plius“ yra pateikiama nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas, kurių UAB „BNS“ nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Visiems „BNS Plius“ interneto svetainės lankytojams įrašomas sesijos slapukas, kuris pašalinamas pasibaigus sesijai.

Registruotiems vartotojams papildomai įrašomas viewType slapukas, skirtas įsiminti vartotojo pasirinkimui, kaip rodyti naujienų srautą; slapukas saugomas vienerius metus.